FALKEN

ZE912

? ดอกยาง Asymmetric ที่สามารถสอดประสานระหว่างความนุ่มนวลสะดวกสบายกับความเร็วอยู่ร่วมกัน
? ออกแบบสำหรับรถที่ความโออ่าและหรูหรา เช่น รถซีดาน แวกอน หรือ มินิ แวน

?????????

ขอบคุณ.. พี่ชายจากสีคิ้ว มากๆๆครับ สั่งซื้อยางกลับไปใส่เอง